ตารางแสดงค่าปรับสำหรับตัวเครื่อง 4WiFi

MODELค่าปรับกรณีเสียหายค่าปรับกรณีเครื่องสูญหาย
รายละเอียด ความเสียหายบนตัวเครื่องทำประกันไม่ทำประกัน

4WiFi : WIWORLD

หน้าจอ4,000 บาท8,000 บาท15,000 บาท
ปุ่ม เปิด ปิด2,000 บาท4,000 บาท
ฝาครอบแบต1,500 บาท3,000 บาท
Battery1,500 บาท3,000 บาท
ช่องเสียบชาร์จ1,000 บาท2,000 บาท
ความเสียหายอุปกรณ์เสริม
SIM CARD1,000 บาท2,000 บาท
POWER BANK1,000 บาท2,000 บาท
กล่องอุปกรณ์1,000 บาท2,000 บาท
สายชาร์จ500 บาท1,000 บาท
Adapter500 บาท1,000 บาท
MODELค่าปรับกรณีเสียหายค่าปรับกรณีเครื่องสูญหาย
รายละเอียด ความเสียหายบนตัวเครื่องทำประกันไม่ทำประกัน

JAPAN : 501HW

หน้าจอ4,000 บาท8,000 บาท15,000 บาท
ปุ่ม เปิด ปิด2,000 บาท4,000 บาท
ฝาครอบแบต1,500 บาท3,000 บาท
Battery1,500 บาท3,000 บาท
ช่องเสียบชาร์จ1,000 บาท2,000 บาท
ความเสียหายอุปกรณ์เสริม
SIM CARD1,000 บาท2,000 บาท
POWER BANK1,000 บาท2,000 บาท
กล่องอุปกรณ์1,000 บาท2,000 บาท
สายชาร์จ500 บาท1,000 บาท
Adapter500 บาท1,000 บาท
MODELค่าปรับกรณีเสียหายค่าปรับกรณีเครื่องสูญหาย
รายละเอียด ความเสียหายบนตัวเครื่องทำประกันไม่ทำประกัน

4WiFi : THAI WiFi

หน้าจอ4,000 บาท8,000 บาท15,000 บาท
ปุ่ม เปิด ปิด2,000 บาท4,000 บาท
ฝาครอบแบต1,500 บาท3,000 บาท
Battery1,500 บาท3,000 บาท
ช่องเสียบชาร์จ1,000 บาท2,000 บาท
ความเสียหายอุปกรณ์เสริม
SIM CARD1,000 บาท2,000 บาท
POWER BANK1,000 บาท2,000 บาท
กล่องอุปกรณ์1,000 บาท2,000 บาท
สายชาร์จ500 บาท1,000 บาท
Adapter500 บาท1,000 บาท
Copyright © 2018 · All Rights Reserved · 4wifi