ตารางแสดงค่าปรับสำหรับตัวเครื่อง 4WiFi

MODEL ค่าปรับกรณีเสียหาย ค่าปรับกรณีเครื่องสูญหาย
รายละเอียด ความเสียหายบนตัวเครื่อง ทำประกัน ไม่ทำประกัน

4WiFi : WIWORLD

หน้าจอ 4,000 บาท 8,000 บาท 15,000 บาท
ปุ่ม เปิด ปิด 2,000 บาท 4,000 บาท
ฝาครอบแบต 1,500 บาท 3,000 บาท
Battery 1,500 บาท 3,000 บาท
ช่องเสียบชาร์จ 1,000 บาท 2,000 บาท
กรณีเครื่องตกน้ำ 5,000 บาท 10,000 บาท
ความเสียหายอุปกรณ์เสริม
SIM CARD 1,000 บาท 2,000 บาท
POWER BANK 1,000 บาท 2,000 บาท
กล่องอุปกรณ์ 1,000 บาท 2,000 บาท
สายชาร์จ 500 บาท 1,000 บาท
Adapter 500 บาท 1,000 บาท
MODEL ค่าปรับกรณีเสียหาย ค่าปรับกรณีเครื่องสูญหาย
รายละเอียด ความเสียหายบนตัวเครื่อง ทำประกัน ไม่ทำประกัน

JAPAN : 501HW

หน้าจอ 4,000 บาท 8,000 บาท 15,000 บาท
ปุ่ม เปิด ปิด 2,000 บาท 4,000 บาท
ฝาครอบแบต 1,500 บาท 3,000 บาท
Battery 1,500 บาท 3,000 บาท
ช่องเสียบชาร์จ 1,000 บาท 2,000 บาท
กรณีเครื่องตกน้ำ 5,000 บาท 10,000 บาท
ความเสียหายอุปกรณ์เสริม
SIM CARD 1,000 บาท 2,000 บาท
POWER BANK 1,000 บาท 2,000 บาท
กล่องอุปกรณ์ 1,000 บาท 2,000 บาท
สายชาร์จ 500 บาท 1,000 บาท
Adapter 500 บาท 1,000 บาท
MODEL ค่าปรับกรณีเสียหาย ค่าปรับกรณีเครื่องสูญหาย
รายละเอียด ความเสียหายบนตัวเครื่อง ทำประกัน ไม่ทำประกัน

4WiFi : THAI WiFi

หน้าจอ 4,000 บาท 8,000 บาท 15,000 บาท
ปุ่ม เปิด ปิด 2,000 บาท 4,000 บาท
ฝาครอบแบต 1,500 บาท 3,000 บาท
Battery 1,500 บาท 3,000 บาท
ช่องเสียบชาร์จ 1,000 บาท 2,000 บาท
กรณีเครื่องตกน้ำ 5,000 บาท 10,000 บาท
ความเสียหายอุปกรณ์เสริม
SIM CARD 1,000 บาท 2,000 บาท
POWER BANK 1,000 บาท 2,000 บาท
กล่องอุปกรณ์ 1,000 บาท 2,000 บาท
สายชาร์จ 500 บาท 1,000 บาท
Adapter 500 บาท 1,000 บาท
Copyright © 2020 · All Rights Reserved · 4wifi